Home > ANNOUNCEMENTS > 正文
ANNOUNCEMENTS
Announcement of the proposed winners of the 2019 graduate academic performance scholarship of Jilin University of the school of public health
Post:2021-10-27 09:25  Click:

According to the procedures of student application, tutor recommendation and preliminary evaluation and recommendation of the college evaluation committee, after the application of students' public defense and the review and evaluation of the college evaluation committee, the proposed winners of the 2019 graduate academic performance scholarship of Jilin University of the school of public health are listed as follows:

Awards of natural science postgraduates:

First prize: Zhang Yuezhu, Yan Shoumeng

Second prize: Li Meng, Pang Bo, sun Mengmei, Xue Zhiqiang, Wu Yixia

Third prize: Li Xinxin, Qiu Shuang, Liu Fengtai, Liu Yushen, Ding Shuang, Zhang Yixin, Wang Mohan, Xiong Wenjing, Yu Binbin, song Yan, Xue Shanshan, Zhang Boyu, Bai Wei, Feng Tianyu, Qi Wen

Awards of Postgraduates in Social Sciences:

First prize: Gao Tingting

Second prize: Wang Ping, Ren Zheng

Third prize: Zhang Han, Zhang Ruijie, he Minfu, Xu Wen, Wang Chongliang, Shi Yan, Jia Huanhuan, Lan Xue, Zhang Yue, Gao Jinglei, Zhu Xiang, Fa Hui, Guo Minghao, Li Bocheng, Jia Yuxi, sun Yuzhe, Zhang Li, Cao Ruilin

The publicity period is from October 27 to November 2, 2021 (5 working days). Graduate students who disagree with the evaluation results may appeal or report in their real names to the graduate academic performance scholarship evaluation committee of the college at the publicity stage.

Contact: Ding Ding

Tel: 0431-85619445

Email: dingding@jlu.edu.cn

School of public health

October 27, 2021

School Of Public Health Jilin University

Tel:+86 431-85166000 Zip code:130012

Address:NO.2699 Qianjin Street,Changchun,Jilin,P.R.China